پلي پانل ، پلي كربنات ، ساندويچ پانل ، درباره پلي پانل ، درباره پلي كربنات ،‌درباره ساندويچ پانل

صرفه جویی در مصرف برق

يكي از موارد مصرف برق، روشن كردن محيط داخلي سوله ها، انبارها و ساختمانهاي توليدي و صنعتي است و اتفاقا اين مساله بخش مهمي از مصرف برق را در بر مي گيرد.

در كشوري مانند ايران كه نور خورشيد در مدت زمان قابل توجهي نسبت به ديگر نقاط جهان ميتابد، استفاده از چنين منبع انرژي نا متناهي، تنها يك انتخاب نيست بلكه فرصتي است كه بايد بيشترين استفاده را از آن نمود.

از اينرو استفاده از نورگيرهاي سقفي و ديواري جهت تامين نور داخلي، راه حلي مناسب است كه البته بعلت پرت حرارتي و هزينه هاي اجرايي، بايد پرسيد كه چه مقدار از سطح ديواره يا سقف ساختمان را بايد از چه نوع ماده نور گذري و با چه فرمي (پيكر بندي) پوشانده شود؟

به عبارت ديگر، جنس، شكل و نحوه قرار گيري نورگير و ميزان سطح پوشش، سه عامل تعيين كننده اي هستند كه سبب ميشوند همزمان هم نور مناسبي جهت انجام فعاليتها تامين گردد و هم پرت حرارتي سبب افزايش مصرف انرژي نشود.

بر اساس تحقيقات دانشگاه De Montfort انگلستان در سال 2003 ، انجمن ملي سازندگان نورگير انگلستان (NARM) مقاله اي را منتشر كرد كه حاوي مطالب جالبي به قرار زير است:

1- نورگير هاي سقفي حدودا سه برابر نورگيرهاي ديواري (پنجره ها و درها) نور ميگيرند و توزيع نور بسيار مناسبتري دارند.

2-نوع مصالح نورگيرها، ميزان و چگونگي ورود نور را مشخص ميكنند. مثلا شيشه ها، نور را بصورت مستقيم و ورق هاي چند جداره پلي كربنات، نور را به صورت غير مستقيم به داخل ساختمان هدايت ميكنند. نور غير مستقيم، معمولا بصورت بهتري در فضا توزيع شده و در نتيجه سايه ها ملايم تر به نظر ميرسند.

3- نور گيرهاي سقفي، نور را بصورت عمودي و نورگير هاي ديواري، نور را به صورت جانبي به داخل هدايت ميكنند. عموما نور عمودي براي محيطهاي توليدي و صنعتي و نور جانبي براي محيطهايي مانند انبار ها و فروشگاهها مناسب تر است.

4- شدت نور عمودي از شدت نور جانبي بيشتر و سايه ها در  آن از سايه ها در نور جانبي كوچكتر به نظر مي رسند.
تصویر

توضیحات

نام وضعیت

 

داراي مناسبترين توزيع نور - بيشترين نياز به ادوات نصب و آببندي 

نورگيرهاي شطرنجي

 

توزيع نسبتا مناسب نور - نياز كمتر به ادوات نصب و آببندي نسبت به مورد فوق
نورگير هاي فوقاني

به موازات خط الراس

توزيع مناسب نور - كمترين نياز به ادوات نصب و آببندي
نورگيرهاي كمربندي

از خط الراس تا لبه


حالتي بين نورگيرهاي شطرنجي و كمربندي نورگيرهاي نيمه كمربندي عرضي

داراي ويژگيهاي مورد فوق البته با توزيع نور كمتر

 

نورگيرهاي نيمه كمربندي طولي

زير مجموعه نورگيرهاي نيمه كمربندي طولي هستند نورگيرهاي طولي - شمالي
در اشكال هرمي، مخروطي، عرقچين، گنبدي و نيمه استوانه و مناسب براي سقفهاي افقي نورگيرها با طراحي دلخواه

براي سقفهايي با پوشش فلزي تك لايه ايده آل هستند نورگيرهاي سقفي خميده

... نورگيرهاي شيشه خور

در اين مقاله به سوالي كه در ابتدا مطرح شد به صورت زير پاسخ داده شده است:

1- ضريب انتقال حرارتي نورگيرها بايد كوچكتر يا مساوي 2/2 وات بر متر مربع درجه كلوين باشد.

2- جدول زير بيان كننده شدت نور مورد نياز بر حسب فعاليت و مساحت نورگير بر حسب در صدي از مس

احت كف سالن يا مساحت ديوار آن است:

مساحت نورگير ديواري بر حسب درصدي از مساحت ديوار سالن 

مساحت نورگير سقفي بر حسب درصدي از مساحت كف سالن

شدت روشنايي مورد نيازبر حسب لوكس

 نمونه

 

 

 

مشخصات كار يا فعاليت

10% 10% 50-100 راهروها، انبارهاي فله بدون نياز به ديدن جزييات
14% 10% 150-200 بارگيرها، پاسيوها زياد نيازي به ديدن جزييات نيست
17%-20% 13%-15% 300-500 بسته بندي، مونتاز موتور، خرده فروشي ها نياز متوسط به چشم و امكان نياز به انتخاب و تشخيص رنگ
--- 17% 750-1000 رنگ فروشي ها، سوپر ماركتها و فروشگاه هاي زنجيره اي، مونتاژ قطعات الكترونيكي نياز بالا به چشم و امكان نياز به انتخاب و تشخيص دقيق رنگ
--- 20% 1500-2000 مونتاز دقيق، كارخانجات ريسندگي نياز شديد به ديدن
به خوبي نمايان است كه استفاده از نورگيرها با طراحي مناسب و بكارگيري مصالح مطلوب، چه تاثير فراواني در تامين نور مورد نياز محيطهاي صنعتي و كاهش قابل ملاحظه مصرف برق جهت تامين روشنايي در طول روز دارد.