كاربردهاي پلي كربنات

موارد کاربرد پلي كربنات :

كاربردهاي پلي كربنات

 

ديوارهاي صوتي

گلخانه ها

پوشش استخر

ساختمان سازی

صنعت حمل و نقل

کاربردهای شیشه

عملکرد شیشه ایمنی

پنجره سقفی، پارتیشن بندی، گنبدهای تزیینی، اتاقک سازی

استادیوم های فضای باز یا بسته

راهروهای مسقف، سقف پاسیو

پلی کربنات | کاربردهای پلی کربنات | خرید پلی کربنات | فروش پلی کربنات