آشيانه تعميرات و نگهداري هواپيماها

 

6 درب متحرك و 14 پنجره اين پروژه توسط حدودا 2200 متر مربع از ورقهاي پلي كربنات رودكا (Rodeca pc2540-6) به ضخامت 40 ميليمتر و به رنگ شفاف در مدت 23 روز پوشيده گرديد.