اجرای سوله وپوشش سوله نیروگاه برق تره بار مرکزی تهران

 

ساخت و اجرای سوله
نصب ساندویچ پانل 4 سانت سقفی و 7 سانت دیواری و نصب پلی کربنات جهت تامین روشنایی سوله