استخر دانشگاه شريف 

 

در اين پروژه حدود 260 متر مربع از ورق پلي كربنات لكسان به ضخامت 16 ميليمتر از نوع سه جداره شيري رنگ استفاده شده است.