استخر دانشگاه شهر کرد

 

براي اولين بار در ايران، استفاده از 800 متر مربع ورق پلي کربنات دو رنگ آبي/ سفيد عموما در استخرها از ورق شيري جهت عبور نور و عدم ديد استفاده ميشود.

علاوه بر اينکه در استفاده از اين رنگ، نور به خوبي پخش شده و سايه افکني مناسبي هم ايجاد ميشود.

در اين پروژه به علت اينکه از ساندويچ پانلهاي آبي رنگ استفاده شده بود و معماران علاقه خاصي به هماهنگي بصري طرح داشتند، براي اولين بار در ايران از ورق پلي کربنات دورنگي که جداره خارجي آن آبي و جداره داخلي آن شيري بود، استفاده گرديد.

اين ورقها ، ورق پلي کربنات ماکرولوکس به ضخامت 20 ميليمتر از نوع 5 جداره توليد کمپاني اي ام پي سوييس ميباشد که 850 متر مربع از آن در مدت کاري کمتر از 3 هفته با موفقيت کامل نصب و آببندي گرديد
.