بازار تجريش تهران

جهت بازسازي و بهسازي راسته بازار تجريش، از پوشش ورق پلي كربنات ماكرولون به رنگ برنز و به ضخامت 6 ميليمتر از نوع دو جداره، به متراژ حدودي 2000 متر مربع و بر روي سازه فضايي استفاده شده است.