نمای ساختمان تاکسیرانی گرگان

در این پروژه طراحی و اجرای سازه و پوششی پلی کربنات 10 میل RFX استفاده شده است.