حرم حضرت معصومه (س)

 

از حدودا 1000 متر مربع ورق پلي كربنات لكسان شيري رنگ، براي پوشش نورگيرهاي صحن جديد طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) استفاده گرديد.