حسينيه بزازها - تهران (1387)

 

در اين پروژه از 900 متر مربع ورق پلي كربنات ماكرولون نوع IQ Relax (داراي پوشش ضد حرارت تابشي) به ضخامت 25 ميليمتر استفاده شده است.