دانشگاه آزاد رشت واحد علوم انساني

 

استراحتگاه دانشجويان كه با ورق پلي كربنات ماكرولون از نوع دوجداره به ضخامت 6 ميليمتر و به رنگ برنز پوشش داده شده است.