دبستان ستوده 

 

در اين پروژه از حدودا 100 متر مربع ورق پلي كربنات Daulux ايتاليا به ضخامت 6 ميليمتر به رنگ شيري براي پوشش كارگاههاي آموزشي استفاده شده است.