عمليات نور گذر نمودن سقف کارخانه سازه انديشه سبز

 

در اين پروژه از ورق پلي پانل 3 جداره به ضخامت 10 ميلي متر استفاده شده است.

شرکت EMP سوئيس از جمله کمپاني هاي پيشتاز در ساخت ورق هاي پلي کربنات با تعداد جداره هاي بالا در ضخامت هاي مختلف است.

در اين پروژه حدودا 2200 متر مربع ورق ماکرولوکس توليد شرکت EMP سوئيس به ضخامت 10 ميليمتر 3 جداره استفاده شده است.اين نوع ورق ها از نوع گريکاليته شفاف مي باشد که به دليل شکل خاصي که دارند بدون نياز به زير سازي مي توانند بر روي ساندويچ پانل ها سوار شوند.