مجموعه تجاري اداري شورا سنتر - اردبيل 

 

در اين پروژه از ورق پلي كربنات ماكرولون در ضخامتهاي 10 و 16 و به رنگ آبي به متراژ حدودي 1700 متر مربع استفاده شده است.