نورگير مجتمع دانشگاهي - زنجان 

 

در اين پروژه از حدود 300 متر مربع ورق پلي كربنات سه جداره لكسان و ماكرولون شفاف رنگ جهت پوشش نورگير و سردرهاي مجتمع استفاده است.