هتل المپيك - تهران 

 

در اين نورگيرها از ورق پلي كربنات لكسان با ضخامت 16 ميليمتر در مجاورت ساندويچ پانل استفاده شده است.