ورزشگاه رضازاده اردبيل

 

در اين پروژه از 1600 متر مربع ورق پلي كربنات لكسان شفاف از نوع سه جداره به ضخامت 16 ميليمتر، در كنار ساندويچ پانل (شركت پوشش گستر) استفاده شده است.  

 پلي كربنات ، پلي اتيلن