پروژه هاي متعدد در مناطق مختلف ايران از سال 1373 تا کنون

 

ورق هاي پلي كربنات لكسان (Lexan) و ماكرولون (Makrolon)، داراي مقاومت عالي در برابر نور آفتاب و شرايط جوي هستند بطوريكه به راحتي در مناطق مختلف آب و هوايي ايران و در سالهاي متمادي بكار گرفته شده اند.