پوشش حفاظتي موقت سازه راس برج ميلاد 

 

از انواع ورق پلي كربنات لكسان سبز و شفاف دو و سه جداره در ضخامتهاي 10 و 16 ميليمتر به متراژ حدودي 5000 متر مربع در پوشش موقت اين سازه استفاده شده بود.