پوشش صحن مصلي گرگان

 

با استفاده از ورق هاي پلي كربنات لكسان سه جداره به ضخامت 16 ميليمتر به رنگ برنز، حدود 2000 متر مربع از صحن اصلي مصلي وحدت گرگان و كتابخانه آن پوشش داده شد.