پوشش نورگير مرکزي مجتمع پرواز 

 

در اين پروژه از حدودا 350 متر مربع ورق پلي کربنات لکسان به رنگ شفاف و با ضخامت 25 ميليمتر شش جداره استفاده شده است.