پوشش پنجره هاي كارگوي فرودگاه بين المللي امام خميني 

 

40 پنجره (به ابعاد 3/2*5/9) اين پروژه با حدودا 900متر مربع از ورقهاي پلي كربنات رودكا (Rodeca pc2540-6) به ضخامت 40 ميليمتر و به رنگ شفاف در مدت 22 روز پوشيده گرديد.